Alenka - chovná sviňka (FODERRA REBECCA GINA 8 - Alenka, nar. 19. 7. 2015)

Alenka - chovná sviňka (FODERRA REBECCA GINA 8 - Alenka, nar. 19. 7. 2015)