I. ETAPA

  • rozloha obory (I. etapa) je cca 5,5 ha
  • poloha jihovýchod
  • skladba: 4,3 ha louka; 0,8 ha křoviny (jívy, olše, maliníky) a močál; 0,4 ha les; 
  • přírodní zásobárna vody - Klenečský potok protékající celou délkou obory

www.youtube.com/watch?v=_XCwlqvD4eM&feature=youtu.be

I. ETAPA

Záznamy: 1 - 1 ze 1